Matkaehdot

VenäjänMatkojen myymiin matkoihin sovelletaan Yleisiä valmismatkaehtoja ja VenäjänMatkojen omia erityisehtoja.
Tilausryhmien matkaehdot löydät artikkelin lopusta.

Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat Yleiset valmismatkaehdot

HUOM! Matkaehdot tullaan päivittämään sivuille uuden matkapakettilain voimaantulon myötä 1.7.2018 jälkeen alkavia matkoja koskien.

VenäjänMatkojen erityisehdot valmismatkoille

Valmismatkalla tarkoitetaan matkaa, jolla on mukana matkajohtaja. Tässä mainitut ehdot koskevat VenäjänMatkojen järjestämiä valmismatkoja.

Matkustajaa sitova sopimus syntyy, kun asiakas
- varaa matkan VenäjänMatkojen nettisivuilla nettikaupassa
- varaa matkan virkailijan avustuksella VenäjänMatkojen tai Suomi-Venäjä-Seuran toimipisteissä tai
- varaa matkan puhelimitse tai sähköpostilla
- hyväksyy VenäjänMatkojen tarjouksen suullisesti tai kirjallisesti.

 

Maksuehdot

Jos matka varataan yli 30 vrk ennen lähtöä, asiakas maksaa matkavarauksen yhteydessä matkakohtaisen ennakkomaksun 100-500 €/hlö. Loppusuoritus maksetaan 21 vrk ennen matkalle lähtöä. Jos matka varataan alle 30 vrk ennen lähtöä, pitää matka ja sen lisäpalvelut maksaa kokonaisuudessaan matkaa varattaessa.
Verkkokaupassa luottokortilla maksettaessa maksutapalisä on 2 % kokonaissummasta. 

Puhelimitse, sähköpostitse tai toimistossa tehtyihin varauksiin lisäämme 10 euron toimistokulut/varaus. Netissä ostetuista palveluista emme peri palvelumaksua.
 

Peruutusehdot

Yli 30 vrk ennen lähtöä peruutetuista matkoista veloitetaan toimistomaksuna 50 €/hlö.
30-14 vrk ennen lähtöä peruutetuista matkoista veloitetaan 50% matkan hinnasta. Myöhemmin kuin 14 vrk ennen lähtöä peruutetut matkat veloitetaan kokonaan.

Peruutuksesta on ilmoitettava VenäjänMatkoille viivytyksettä. Matkan peruutusajankohdaksi katsotaan se aika, jolloin VenäjänMatkat saa tiedon peruutuksesta. Jos matkustajaa kohtaa odottamaton ja vakava tapahtuma (oma, matkakumppanin tai läheisen henkilön sairaus tms.), ja hänellä on valmismatkalain mukainen oikeus peruuttaa sopimus (Yleiset valmismatkaehdot 5.1 a.b), on matkanjärjestäjällä oikeus periä kohtuullinen korvaus peruuttamisesta aiheutuvista todellisista kustannuksista, kuten ennakkoon maksetuista palveluista (esim. lennot, junaliput, hotellit, tapahtumaliput ja agenttipalvelut). Näissä tapauksissa matkustajan tulee esittää lääkärintodistus.

Kehotamme kaikkia matkustajia tarkistamaan matkavakuutuksensa kattavuuden. Suosittelemme kaikkia matkustajiamme ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusvakuutus oman, lähiomaisen tai matkatoverin vakavan sairastumisen tai kuoleman varalta.

Matkanjärjestäjä on asettanut valmismatkaliikevakuuden 3789/00/Mj Mv, joka on voimassa kaikilla järjestämillämme matkoilla.
 

Asiakirjat

Venäjän matkoja varten tarvitaan passi, joka on voimassa matkan jälkeen 6kk. Venäjälle matkustettaessa tarvitaan viisumi, ja sen hankinta kestää noin kolme (3) viikkoa. Lähetämme ohjeet viisumin hankkimisesta matkavarauksen yhteydessä.

Matka toteutetaan, mikäli sille ilmoittautuu riittävästi osallistujia. VenäjänMatkat pidättää oikeuden muutoksiin matkaohjelmissa sekä retkien mahdollisiin peruuttamiseen matkakohteessa tai koko matkan peruuttamiseen - viimeistään 21 vrk ennen lähtöä - liian pienen osallistujamäärän vuoksi.

 

Viisumiehdot

Kun viisumihakemus on toimitettu käsittelyyn, sitä ei voi perua tai muuttaa ilman peruutus- tai muutoskuluja. Peruutuskulu on 100 % viisumin kokonaishinnasta. VenäjänMatkat ei vastaa Venäjän konsulaatin tai sisäministeriön tekemistä hinnanmuutoksista, eikä viisumisäännösten muuttumisesta aiheutuvista kustannuksista.

Hinnat esitetään sitoumuksetta ja pidätämme oikeuden pieniin ohjelma- ja hintamuutoksiin.
Muilta osin noudatamme Yleisiä valmismatkaehtoja.

 

Matkustajan vastuu

Matkustajan on ilmoitettava osoitteensa ja puhelinnumeronsa (sekä mielellään sähköpostiosoitteensa) matkan tilauksen yhteydessä. Matkustajan tulee ilmoittaa etunimi ja sukunimi samassa muodossa kuin ne on kirjoitettu passiin. Matkustaja vastaa siitä, että hänellä on tarvittavat matka-asiakirjat, kuten esim. voimassaoleva passi sekä viisumi hankittuna ennen matkaa.

Suomalaisen kuluttajan, jolla on riitatilanne suomalaisen verkkokaupan kanssa, tulee ensisijaisesti ottaa ensin yhteyttä kuluttajaneuvontaan asian selvittämiseksi. Jos valmismatkasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Riidanratkaisufoorumin on sen sijaan tarkoitus toimia asiointipisteenä, jonka kautta esimerkiksi suomalainen kuluttaja voi tehdä valituksen toisessa jäsenvaltiossa toimivan yrityksen verkkosivun kautta tapahtuvaa ostoa koskevassa asiassa. Riidanratkaisufoorumi löytyy osoitteesta (http://ec.europa.eu/odr)

 

***********************************

Palveluhinnasto

Matkan varaaminen verkkokaupassa - toimistomaksu 0 €.

(Verkkokaupassa luottokortilla maksettaessa maksutapalisä on 2 % kokonaissummasta.)

Matkan varaaminen VenäjänMatkojen toimistossa tai puhelimessa - toimistomaksu 10 €/varaus.
Junaliput yksittäisille matkustajille tai ryhmälle Venäjän sisäisiin juniin - toimistomaksu 25 €/varaus
Matkasuunnitelman/-tarjouksen laatiminen tilausryhmille (min. 6 hlöä)
  • Pietari (2-5 vrk) - 50 €
  • Muu Venäjä (2-14 vrk) 100 €

Palvelumaksu hyvitetään toteutuneesta matkavarauksesta. Mikäli matkavaraus ei toteudu, ei palvelumaksua hyvitetä.

Toteutettavan tilausmatkan toimisto-/käsittelymaksu 20 €/ryhmä.
Muutoskulut jo toimitettuun ryhmän nimi-, viisumi- ja henkilötietolistaan - 10 €/hlö.

 

******************************************

VenäjänMatkojen matkaehdot tilausryhmille

1. Soveltamisala

Näitä erityisehtoja sovelletaan, kun matkanjärjestäjä Matkatoimisto VenäjänMatkat (jäljempänä VenäjänMatkat) on tilaustyönä rakentanut ryhmämatkan ryhmälle sen erillisestä pyynnöstä.

2. Ryhmä

Ryhmäksi katsotaan seurue, joka käsittää vähintään 6 aikuista matkustajaa ja jotka lähtevät yhteisillä matkajärjestelyillä samalla matkalle.

3. Matkatarjous ja -vahvistus

Ryhmän hyväksymästä matkatarjouksesta ilmenee matkan hintaan liittyvät palvelut. Pyydettäessä toimitamme matkan tilaajalle/matkanjohtajalle myös erillisen matkavahvistuksen tai matkaselosteen. Ryhmän yhteyshenkilö on velvollinen tiedottamaan ryhmän jäsenille matkaohjelman, matkan hintaan sisältyvät palvelut, matkaehdot ja mahdolliset matkaohjelman muutokset. Ryhmän yhteyshenkilö on velvollinen tiedottamaan ryhmän jäsenille myös mahdolliset hinnan muutokset, mikäli mm. ryhmän lopullinen koko on hyväksytyssä matkatarjouksessa ollutta henkilömäärää pienempi.
Kun ennakkomaksu on suoritettu, muuttuu varaus sitovaksi.

4. Laskutus

Laskutuslisä ryhmämatkasta yhdellä laskulla koskien koko ryhmää on 20 €/ryhmä. Mikäli laskutamme jokaisen ryhmän jäsenen matkan erillisillä laskuilla, perimme laskutuslisää 10 €/lasku/varaus. Emme peri laskutuslisää, jos jokainen ryhmän jäsen tekee itse varauksen varausjärjestelmäämme ryhmälle räätälöidyn varauslinkin kautta. (Verkkokaupassa luottokortilla maksettaessa maksutapalisä on 2 % kokonaissummasta.)
Loppusumma tulee maksaa 30 vrk ennen matkan alkua. Mikäli lähtöpäivään on vähemmän kuin 30 vrk, tulee matkan hinta suorittaa välittömästi. Suorittamalla ennakkomaksun asiakas sitoutuu yleisiin valmismatkaehtoihin sekä Venäjänmatkojen erityisehtoihin. Ryhmän yhteyshenkilö on velvollinen informoimaan ryhmän jäseniä mahdollisesta laskutuslisästä.

5. Matkapaketin hinta

Hintaan sisältyvät ne palvelut, jotka mainitaan matkapaketin hintaan sisältyvinä palveluina päiväykseltään viimeisimmässä matkatarjouksessa, -vahvistuksessa tai matkaselosteessa.

6. Arvonlisävero

Verohallituksen ohjeiden mukaan EU:n ulkopuolelle suuntautuvilla matkoilla matkan hintaan ei lisätä arvonlisäveroa. Viisumipalvelu on arvolisäverollista.

7. Nimilista

Tarjouksen hyväksyttyä ryhmän kokoaja saa VenäjänMatkojen nimilistalomakkeen (Excel) täytettäväksi. Lopullinen osallistujalista huone- ja hyttijakoineen, lähtöpaikkoineen sekä erityistoivomuksineen tulee toimittaa toimistoomme sähköpostitse viimeistään 4 viikkoa ennen matkan alkua. Tämän jälkeen tehtävistä muutoksista matkatoimistolla on oikeus periä kulloisenkin palveluhinnaston mukaiset kulut.

8. Matkaliput

Mahdolliset matkaliput ja voucherit toimitetaan tilaajalle noin 7 päivää ennen lähtöpäivää, ellei muuten ole sovittu.

9. Toimistokulut

Toimistokulut muutos- ja peruutustapauksissa ovat 10 €/hlö. Mahdolliset peruutuskulut eivät sisälly toimistokuluihin. Kts. hinnasto.

10. Peruutusehdot

Nimenmuutokset ja peruutukset yli 30 vrk ennen matkaa:
Ryhmän voi kokonaisuudessaan peruuttaa kuluitta viimeistään 60 vuorokautta ennen matkan alkua, mikäli toimistolle ei ole aiheutunut matkaa koskevia kustannuksia. Peruutus ei ole kuluton, mikäli matkatoimisto on jo suorittanut matkaa koskevia sitä sitovia maksuja tai sillä on maksuvelvoite näistä, kuten hotellien ennakkomaksuja tai pääsylippuja, joiden maksuja eivät palvelutuottajat palauta tai jotka peritään peruutuksesta huolimatta. Jo aloitettuun matkaan ei voi tehdä muutoksia.

Yksittäisten matkustajien muutokset käsitellään peruutuksina ja niihin sovelletaan Yleisiä valmismatkaehtoja ja VenäjänMatkojen omia erityisehtoja (kts. yllä).
Kehotamme kaikkia matkustajia ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy riittävän kattava peruutusturva.

11. Lisäpalvelut ja takaisinmaksut

Matkustajan tulee suorittaa maksu mahdollisesti käyttämistään lisäpalveluista, jotka eivät sisälly matkan hintaan. Matkustajalla ei ole oikeutta takaisinmaksuun käyttämättä jättämistään palveluista. Matkustajalla ei ole myöskään oikeutta takaisinmaksuun, mikäli hän ei ilmesty lähtöpaikalle matkaohjelmassa ilmoitettuna aikana eikä ole peruuttanut matkaansa ennen lähtöä.

12. Hotellimajoitus

Kansainvälisen käytännön mukaisesti huoneet on luovutettava yleensä klo 12 mennessä, vaikka paluumatkan lähtöaika olisi vasta illalla. Hotellihuoneen saa käyttöönsä yleensä saapumispäivänä klo 14.

13. Matkan toteutuminen ja ryhmän koon vaikutus hintaan

Matkanjärjestäjä ilmoittaa tarjouksessa matkustajien vähimmäismäärän, joka ryhmämatkan toteutumiseen vaaditaan. Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, mikäli matkalle ei ole ilmoittautunut sen toteuttamiseen edellyttävää määrää matkustajia. Jos matkatarjouksen hinta on annettu tietyllä lähtijämäärällä, ja matkan lopullinen lähtijämäärä on tarjouksessa ilmoitettua pienempi, on matkanjärjestäjällä oikeus hinnan korotukseen.

14. Muutokset

VenäjänMatkat ei vastaa matkanjärjestäjästä riippumattomista muutoksista, jotka vaikuttavat matkaohjelman toteuttamiseen suunnitellulla tavalla. VenäjänMatkat pidättää oikeuden hinta-, ohjelma- ja aikataulumuutoksiin.

15. Matka-asiakirjat (passi, viisumi, matkavakuutus ym.)

Matkustamista varten tarvitaan voimassa oleva passi. Venäjälle matkustamista varten tarvitaan viisumi (poikkeuksena enintään 72 h kestävät laivamatkat). Venäjän viisumin hankkimisen edellytyksenä on voimassa oleva matkustajavakuutus. Matkustaja vastaa tarvittavien matka-asiakirjojen sekä mahdollisten rokotusten hankinnasta.

16. Reklamaatiot

Tieto matkaa koskevista puutteista toimitettava VenäjänMatkoille välittömästi/viipymättä aiheen ilmaannuttua, jotta matkanjärjestäjällä on tarvittaessa mahdollisuus korjata virhe matkan aikana. Jos matkanjärjestäjä ei pysty korjaamaan tilannetta, voi ryhmä reklamoida virheestä matkan jälkeen. Reklamaatiot on tehtävä kirjallisesti matkanjärjestäjälle viimeistään 2 kk matkan päättymisen jälkeen. Matkanjärjestäjä käsittelee ja vastaa reklamaatioon 2 kk sisällä sen saapumisesta.

Vahingonkorvausvastuun rajoittaminen
Matkanjärjestäjän korvausvastuu kuljetukseen liittyvästä vahingosta määräytyy siten, kuin kyseisestä kuljetuksesta ilma-aluksessa annetussa laissa, ilmakuljetussopimuslaissa tai ilmakuljetuslaissa sekä kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevassa yleissopimuksessa on määrätty.
Matkanjärjestäjä pidättää itselleen oikeuden rajoittaa vahingonkorvausvelvollisuuttaan esine- ja varallisuusvahingoissa mahdollisen liikevoiton, huomattavan suuren palkkion tai vastaavan menettämisen osalta. Matkanjärjestäjän maksaman korvauksen yläraja näissä tapauksissa on 169 €.

17. Erityisehdot ryhmämatkojen maksuehtoihin

Matkatoimisto VenäjänMatkojen tilausryhmäasiakas, joksi katsotaan yhdistys, yritys tai muu vastaava yhtenäinen matkustajaryhmä, voi kerätä maksusuorituksia omalle tililleen ja suorittaa sen jälkeen yhteismaksun VenäjänMatkoille annetun maksuaikataulun mukaan.
Jos edellä mainittu ryhmä on vastaanottanut matkustajiensa maksusuorituksia omalle tililleen eikä ole suorittanut maksuvelvoitteitaan VenäjänMatkoille annetun maksuaikataulun mukaisesti, on VenäjänMatkoilla oikeus saada matkustajien osoitetiedot ja laskuttaa suoraan ryhmän matkustajia. Tällöin VenäjänMatkat on velvollinen kirjallisesti ilmoittamaan ryhmän vastuuhenkilölle määräajan, jonka jälkeen matka laskutetaan matkustajilta.

VenäjänMatkoilla on oikeus joko peruuttaa tai muuttaa tilausmatkan hintaa, mikäli mm. ryhmäkoko tai muut VenäjänMatkojen kirjallisesti esitetyt ehdot eivät täyty. Tämän voi VenäjänMatkat tehdä myös myöhemmin kuin 21 vrk ennen matkaa, jolloin VenäjänMatkojen on tiedotettava asiakkailleen muutoksista viipymättä.

VenäjänMatkoilla on oikeus matkakohtaisiin erikoisehtoihin. Mikäli ne poikkeavat ylläolevista ehdoista, mainitaan poikkeamat kulloisenkin matkan erillisesitteessä

Muilta osin noudatetaan Yleisiä valmismatkaehtoja. Vastuullinen matkanjärjestäjä on Matkatoimisto VenäjänMatkat ellei toisin mainita.

Vastuullinen matkanjärjestäjä

Suomi-Venäjä-Seuran matkatoimisto VenäjänMatkat
Haapaniemenkatu 7-9 B, PL 194, 00531 Helsinki
Puhelin (09) 693 8613/
venajanmatkat@venajaseura.com
www.venajanmatkat.com