Matkaehdot

VenäjänMatkojen myymiin matkoihin sovelletaan Yleisiä valmismatkaehtoja ja VenäjänMatkojen omia erityisehtoja.

Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat Yleiset valmismatkaehdot

VenäjänMatkojen erityisehdot valmismatkoille

Valmismatkalla tarkoitetaan matkaa, jolla on mukana matkajohtaja. Tässä mainitut ehdot koskevat VenäjänMatkojen järjestämiä valmismatkoja.

Matkustajaa sitova sopimus syntyy, kun asiakas
- varaa matkan VenäjänMatkojen nettisivuilla nettikaupassa
- varaa matkan virkailijan avustuksella VenäjänMatkojen tai Suomi-Venäjä-Seuran toimipisteissä tai
- varaa matkan puhelimitse tai sähköpostilla
- hyväksyy VenäjänMatkojen tarjouksen suullisesti tai kirjallisesti.
 

Maksuehdot

Jos matka varataan yli 30 vrk ennen lähtöä, asiakas maksaa matkavarauksen yhteydessä matkakohtaisen ennakkomaksun 100-500 €/hlö. Loppusuoritus maksetaan 21 vrk ennen matkalle lähtöä. Jos matka varataan alle 30 vrk ennen lähtöä, pitää matka ja sen lisäpalvelut maksaa kokonaisuudessaan matkaa varattaessa.
Verkkokaupassa luottokortilla maksettaessa maksutapalisä on 2 % kokonaissummasta. 

Puhelimitse, sähköpostitse tai toimistossa tehtyihin varauksiin lisäämme 10 euron toimistokulut/varaus. Netissä ostetuista palveluista emme peri palvelumaksua.

 

Peruutusehdot

Yli 30 vrk ennen lähtöä peruutetuista matkoista veloitetaan peruutusmaksuna 50 €/hlö.
30-14 vrk ennen lähtöä peruutetuista matkoista veloitetaan 50% matkan hinnasta. Myöhemmin kuin 14 vrk ennen lähtöä peruutetut matkat veloitetaan kokonaan.

Peruutuksesta on ilmoitettava VenäjänMatkoille viivytyksettä. Matkan peruutusajankohdaksi katsotaan se aika, jolloin VenäjänMatkat saa tiedon peruutuksesta. Jos matkustajaa kohtaa odottamaton ja vakava tapahtuma (oma, matkakumppanin tai läheisen henkilön sairaus tms.), ja hänellä on valmismatkalain mukainen oikeus peruuttaa sopimus (Yleiset valmismatkaehdot 5.1 a.b), on matkanjärjestäjällä oikeus periä kohtuullinen korvaus peruuttamisesta aiheutuvista todellisista kustannuksista, kuten ennakkoon maksetuista palveluista (esim. lennot, junaliput, hotellit, tapahtumaliput ja agenttipalvelut). Näissä tapauksissa matkustajan tulee esittää lääkärintodistus.

Kehotamme kaikkia matkustajia tarkistamaan matkavakuutuksensa kattavuuden. Suosittelemme kaikkia matkustajiamme ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusvakuutus oman, lähiomaisen tai matkatoverin vakavan sairastumisen tai kuoleman varalta.

Matkanjärjestäjä on asettanut valmismatkaliikevakuuden 3789/00/Mj Mv, joka on voimassa kaikilla järjestämillämme matkoilla.

Suomalaisen kuluttajan, jolla on riitatilanne suomalaisen verkkokaupan kanssa, tulee ensisijaisesti ottaa ensin yhteyttä kuluttajaneuvontaan asian selvittämiseksi. Jos valmismatkasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Riidanratkaisufoorumin on sen sijaan tarkoitus toimia asiointipisteenä, jonka kautta esimerkiksi suomalainen kuluttaja voi tehdä valituksen toisessa jäsenvaltiossa toimivan yrityksen verkkosivun kautta tapahtuvaa ostoa koskevassa asiassa. Riidanratkaisufoorumi löytyy osoitteesta (http://ec.europa.eu/odr)

Venäjän matkoja varten tarvitaan passi, joka on voimassa matkan jälkeen 6kk. Venäjälle matkustettaessa tarvitaan viisumi, ja sen hankinta kestää noin kolme (3) viikkoa. Lähetämme ohjeet viisumin hankkimisesta matkavarauksen yhteydessä.

Matka toteutetaan, mikäli sille ilmoittautuu riittävästi osallistujia. VenäjänMatkat pidättää oikeuden muutoksiin matkaohjelmissa sekä retkien mahdollisiin peruuttamiseen matkakohteessa tai koko matkan peruuttamiseen - viimeistään 21 vrk ennen lähtöä - liian pienen osallistujamäärän vuoksi.

Kun viisumihakemus on toimitettu käsittelyyn, sitä ei voi perua tai muuttaa ilman peruutus- tai muutoskuluja. Peruutuskulu on 100 % viisumin kokonaishinnasta. VenäjänMatkat ei vastaa Venäjän konsulaatin tai sisäministeriön tekemistä hinnanmuutoksista, eikä viisumisäännösten muuttumisesta aiheutuvista kustannuksista.

Hinnat esitetään sitoumuksetta ja pidätämme oikeuden pieniin ohjelma- ja hintamuutoksiin.
Muilta osin noudatamme Yleisiä valmismatkaehtoja.

Matkustajan vastuu

Matkustajan on ilmoitettava osoitteensa ja puhelinnumeronsa matkan tilauksen yhteydessä. Matkustajan tulee ilmoittaa etunimi ja sukunimi samassa muodossa kuin ne on kirjoitettu passiin. Matkustaja vastaa siitä, että hänellä on tarvittavat matka-asiakirjat, kuten esim. voimassaoleva viisumi hankittuna ennen matkaa.

Vastuullinen matkanjärjestäjä
Suomi-Venäjä-Seuran matkatoimisto VenäjänMatkat
Haapaniemenkatu 7-9 B, PL 194, 00531 Helsinki
Puhelin (09) 693 8613/
venajanmatkat@venajaseura.com
www.venajanmatkat.com